Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For103-03-00818
Udskrevet23-05-2022 14:26:46

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting575104.293 m
Northing6218282.505 m
Ellipsoidehøjde139.220 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:48
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote100.131 m
Målt år2020
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Afmærkning

GPS-antenne. 7.50 m over terræn.

Mantziusvej 5.
Højbjerg.
Skole, bygn. D.
TAPAS GPS station 03.
Punkt i S. fløj
Beskrivelse udfærdiget 2019

map
map
map