Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For96-04-00809
Udskrevet23-05-2022 14:24:58

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting594135.367 m
Northing6217691.010 m
Ellipsoidehøjde45.351 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:48
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote6.873 m
Målt år2020
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Afmærkning

GPS-antenne. 3.20 m over terræn.

Sletterhagevej 58.
Sletterhage Fyr.
Bygning SØ. for fyret.
TAPAS GPS station-nr 04.
Punkt i Ø. facade.
0.54 m fra N. hjørne
Beskrivelse udfærdiget 2020

map
map
map