Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For96-07-00807
Udskrevet23-05-2022 13:16:31

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting585849.775 m
Northing6226478.719 m
Ellipsoidehøjde53.093 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:47
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote14.477 m
Målt år2020
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Afmærkning

GPS-antenne. 3.00 m over terræn.

Hundshøjevej 19.
Pumpestation.
TAPAS GPS station-nr 02.
Punkt i fundament.
1.03 m fra N. kant.
0.43 m fra Ø. kant
Beskrivelse udfærdiget 2020

map
map
map