Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For98-07-00805
Udskrevet23-05-2022 14:26:21

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting563575.300 m
Northing6230527.830 m
Ellipsoidehøjde132.426 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:49
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote93.161 m
Målt år2020
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Afmærkning

GPS-antenne. 6.00 m over terræn.

Sabro Kirkevej 151.
Sabro.
TAPAS GPS station 11.
Punkt i NV. fløj. SV. facade, midt
Beskrivelse udfærdiget 2019

map
map
map