Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
ForK-63-05437
Udskrevet23-05-2022 12:54:15

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting575964.412 m
Northing6223066.725 m
Ellipsoidehøjde45.003 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:44
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote6.012 m
Målt år2019
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Afmærkning

GPS-antenne. 4.50 m over terræn.

Samoavej.
Århus havn, Østhavnen.
TAPAS GPS station 01.
SØ. for Hus til vandstandsregistrering.
Punkt i NØ. side
Beskrivelse udfærdiget 2019

map
map
map